#TrefiSmartCymru

Rydych yma: Hafan > Adnoddau > Astudiaethau Achos > Strategaeth Ynys Smart Môn

Strategaeth Ynys Smart Môn

Mae Ynys Smart Môn yn brosiect Cronfa Adnewyddu Cymunedol sydd â’r nod o adeiladu ar waith blaenorol Menter Môn, megis menter Blwyddyn  Trefi Smart, i ymchwilio i’r ffordd orau o ddefnyddio technolegau smart i hwyluso gwelliant yn yr amgylchedd gwledig ar yr ynys, a mynd i'r afael â phroblemau allweddol a wynebir gan gymunedau lleol.

Nod prosiect Ynys Smart Môn yw adeiladu ar ystod o brosiectau technoleg mannau Smart a chynlluniau peilot sydd eisoes yn bresennol ar yr ynys ac mae’n canolbwyntio ar chwe thema allweddol:

· Digidol

·Ynni

·Economi

·Cymuned, diwylliant a threftadaeth

·Amgylchedd

·Cludiant

Darllenwch ymlaen i ddarganfod y strategaeth