#BLWYDDYNTREFISMART

Croeso i wefan Trefi Smart

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru becyn o gefnogaeth i adfywio canol trefi Cymru. Y nod yw galluogi busnesau i gynllunio prosiectau sy'n arwain at dwf economaidd ynghyd â'u helpu i wneud y defnydd gorau o dechnoleg ddigidol.

Mae hyn yn cynnwys defnyddio data i helpu cwmnïau ddeall sylfaen a thueddiadau eu cwsmeriaid yn well, er mwyn cefnogi busnesau yn eu gweithgareddau cynllunio a marchnata yn y dyfodol. Cyflawnir hyn drwy ‘Blwyddyn y Trefi SMART’ ac mae wedi’i alinio’n agos ag agenda Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru a chyllid ehangach ar gyfer canol trefi.

Mae tref SMART yn ardal drefol sy'n defnyddio gwahanol fathau o ddulliau a synwyryddion electronig i gasglu data. Defnyddir mewnwelediadau a gafwyd o'r data hwnnw i reoli asedau, adnoddau a gwasanaethau yn effeithlon; yn gyfnewid am hynny, defnyddir y data hwnnw i wella gweithrediadau a ffyniant y dyfodol ledled y dref.

Digwyddiadau

Gwelwch ein Sianel YouTube

Twitter

Digwyddiadau

Dosbarth Meistr Cynlluniau Lleoedd Digidol gyda Owen Davies Digital Place Plans Masterclass

Sut i greu cynllun creu lleoedd digidol?

Mae Owen Davies Consulting wedi gweithio ar draws ystod amrywiol o drefi yng Nghymru – 16 i gyd – gan ddatblygu’r dull Cynllun Lle Digidol. Mae hyn wedi cynnwys astudiaeth beilot gyda 10 tref fel rhan o raglen Trefi Clyfar Cymru gyda Menter Môn.

Yn y dosbarth meistr hwn cewch gyfle i ddysgu mwy am y dull o greu lleoedd digidol, sut y gallech ei wneud yn eich tref a’r hyn y gallwch ddisgwyl ei gyflawni.

12:00 – 13:30 18/01/23

Become a SMART Town Workshop (English)

Sesiwn yn y Saesneg yw hon - bydd sesiwn yn y Gymraeg ar gael hefyd

 Bydd y gweithdai yn cyflwyno cysyniad Trefi SMART, yn helpu cyfranogwyr i flaenoriaethu heriau addas, ac yn nodi datrysiadau SMART posibl o fewn cynllun gweithredu. Bydd y gyfres o weithdai yn cael eu cyflwyno dros sesiynau rhithwiol ac yn cael eu hailadrodd sawl gwaith yn ystod y prosiect.

Bydd y gweithdai'n canolbwyntio'n bennaf ar 3 phrif bwnc

  • TESTUN 1: DOD I ADNABOD EICH TREF
  • TESTUN 2: TECH AR GYFER EICH TREF
  • TESTUN 3: TROI TECH YN WYBODAETH

12:00 – 1:30 08/02/23

Gweithdy Datblygu'n Dref SMART (Cymraeg)

Sesiwn yn y Gymraeg yw hon - bydd sesiwn yn y Saesneg ar gael hefyd

 Bydd y gweithdai yn cyflwyno cysyniad Trefi SMART, yn helpu cyfranogwyr i flaenoriaethu heriau addas, ac yn nodi datrysiadau SMART posibl o fewn cynllun gweithredu. Bydd y gyfres o weithdai yn cael eu cyflwyno dros sesiynau rhithwiol ac yn cael eu hailadrodd sawl gwaith yn ystod y prosiect.

Bydd y gweithdai'n canolbwyntio'n bennaf ar 3 phrif bwnc

  • TESTUN 1: DOD I ADNABOD EICH TREF
  • TESTUN 2: TECH AR GYFER EICH TREF
  • TESTUN 3: TROI TECH YN WYBODAETH

12:00 – 1:30 09/02/23