#BLWYDDYNTREFISMART

Croeso i wefan Trefi Smart

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru becyn o gefnogaeth i adfywio canol trefi Cymru. Y nod yw galluogi busnesau i gynllunio prosiectau sy'n arwain at dwf economaidd ynghyd â'u helpu i wneud y defnydd gorau o dechnoleg ddigidol.

Mae hyn yn cynnwys defnyddio data i helpu cwmnïau ddeall sylfaen a thueddiadau eu cwsmeriaid yn well, er mwyn cefnogi busnesau yn eu gweithgareddau cynllunio a marchnata yn y dyfodol. Cyflawnir hyn drwy ‘Blwyddyn y Trefi SMART’ ac mae wedi’i alinio’n agos ag agenda Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru a chyllid ehangach ar gyfer canol trefi.

Mae tref SMART yn ardal drefol sy'n defnyddio gwahanol fathau o ddulliau a synwyryddion electronig i gasglu data. Defnyddir mewnwelediadau a gafwyd o'r data hwnnw i reoli asedau, adnoddau a gwasanaethau yn effeithlon; yn gyfnewid am hynny, defnyddir y data hwnnw i wella gweithrediadau a ffyniant y dyfodol ledled y dref.

Digwyddiadau

Gwelwch ein Sianel YouTube

Twitter

Digwyddiadau

Gweithdy Patrwm

Using data to make business decisions using Patrwm.io

Defnyddio Patrwm.io i wneud penderfyniadau busnes

Yn y sesiwn hon gyda Paul o Kodergarten, bydd crëwr y platfform yn darparu demo ac yn esbonio sut mae'r data'n cael ei gasglu, sut i ddefnyddio'r platfform ac amlinellu cyfyngiadau'r data. Bydd y sesiwn hefyd yn cynnwys gweithgaredd rhyngweithiol i chi gael y cyfle i chwilio am fetrig penodol.

18:00 - 19:00 15/03/2023