#TrefiSmartCymru

Dadansoddi Data

Gall cymharu setiau data helpu busnesau i gael gwell dealltwriaeth o'r hyn sy'n gyrru eu gwerthiant a gall eu helpu i nodi problemau neu ffyrdd o weithio'n ddoethach.

Trwy ddefnyddio’r daenlen hon gall busnesau gymharu nifer eu stryd fawr â nifer eu busnes, neu’n syml â’u hincwm dyddiol neu nifer y gwerthiannau. Mae hyn yn caniatáu iddynt weld a ydynt yn denu masnach pasio o'r stryd fawr ac a yw ffactorau fel newid arddangosiad ffenestr neu cyflwyno arwyddion newydd neu ymgyrch farchnata yn gwneud gwahaniaeth.

Cyfieithiad i ddilyn...

Additional footfall data can be monitored digitally, check out our case study on using Meraki MR20s to learn more.