#TrefiSmartCymru

Rydych yma: Hafan > Blog

Blog

Delwedd o blanhigyn yn pweru lamp gardd, gyda'r testun yn dweud 'Wythnos Genedlaethol y Coed'

Trefi Smart Cymru yn Dathlu Wythnos Genedlaethol y Coed

 

Yr Wythnos Genedlaethol y Coed hon, rydym yn meddwl llawer am sut mae coed yn rhan bwysig o Drefi Smart.

Rwy'n gwybod beth rydych chi'n ei feddwl, 'coed? Rydych chi fel arfer yn son fel ton gron am LoRaWAN’ (peidiwch â phoeni, fe ddawn ni at LoRa mewn munud!)

Mae Trefi Smart, yn greiddiol iddynt, yn ymwneud â ffyrdd o wneud ein trefi’n fwy dymunol i’r bobl sy’n byw yno. Mae hyn yn golygu gwahanol bethau i wahanol bobl - ac mae gan bob tref ei blaenoriaeth, o gynyddu nifer yr ymwelwyr i reoli traffig, a gwella ansawdd aer…

 

5 Ffordd y Bydd Technoleg Trefi SMART yn Trawsnewid Strydoedd Fawr Ledled Cymru

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae technoleg wedi trawsnewid bywyd o ddydd i ddydd i lawer ohonom, ond sut y gellir ei harneisio i ddatrys materion allweddol yn ein cymunedau ac i roi bywyd newydd i’n strydoedd mawr?