#TrefiSmartCymru

Preifatrwydd data a seiberddiogelwch

Ar y dudalen hon fe welwch ganllawiau ac arferion gorau yn ymwneud â phreifatrwydd data a seiberddiogelwch

Nid yw hyn yn cymryd lle cyngor proffesiynol annibynnol a dylai defnyddwyr gael unrhyw gyngor proffesiynol priodol sy'n berthnasol i'w hamgylchiadau penodol. Am ragor o wybodaeth gweler ein telerau ac amodau.

Methu dod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano?

Rhowch wybod i ni pa gefnogaeth bellach yr hoffech chi trwy e-bostio smarttowns@mentermon.com

  1. Beth yw dadansoddeg lleoliad?
  2. Enghraifft o Asesiad Effaith Diogelu Data (Saesneg)
  3. Enghraifft Polisi Preifatrwydd
  4. Enghraifft termau defnydd WiFi cyhoeddus (Saesneg)
  5. Enghraifft o gytundeb fforddfraint (Saesneg)
  6. Cyfeirnodau GDPR Cisco Meraki UK a phreifatrwydd
  7. Llythyrau ymateb ymholiad enghreifftiol
  8. Llyfr Chwarae Lleoedd Cysylltiedig Diogel: Llyfr chwarae mannau cysylltiedig diogel - GOV.UK (www.gov.uk)
  9. National Centre for Cyber Security: connected places security principles (Saesneg)