#TrefiSmartCymru

Digwyddiadau

Mae Trefi Smart Cymru yn cynnal digwyddiadau’n rheolaidd, mewn person ac ar-lein. Mae’r rhain yn cynnwys sesiynau rhwydweithio ar-lein chwarterol lle rydym yn canolbwyntio ar her benodol ac yn rhannu syniadau ac arfer gorau, ‘Arddangosiadau Atebion Clyfar’ chwarterol lle rydym yn gwahodd darparwyr technoleg sydd ar flaen y gad i gyflwyno eu cynnyrch a’u gwasanaethau, a gweithdai ‘Dod yn Dref Glyfar’ rheolaidd.

I gael y rhestrau digwyddiadau diweddaraf, ewch i'n Eventbrite:

Eventbrite


Sioe Deithiol Powys – Y Drenewydd, Dydd Mercher, Mehefin 5ed

Ein hail sioe deithiol Trefi Smart ym Mhowys, sesiwn anffurfiol yn Hafan yr Afon,Y Drenewydd yn rhannu'r diweddaraf ar Trefi Smart, sesiwn ar Patrwm, llwyfan rhannu data agored cyntaf Cymru a Thwristiaeth Canolbarth Cymru yn rhannu eu llwyfan twristiaeth ddigidol sydd i ddod â’r budd mwyaf – Rhwydweithio gydag eraill a rhannu gwersi a ddysgwyd a syniadau craff! Gweler lluniau o'r diwrnod isod! Dolen i luniau yma Lluniau;

Sioe Deithiol Powys – Aberhonddu Dydd Mawrth, Mehefin 4ydd

Y cyntaf o ddwy sioe deithiol Trefi Smart ym Mhowys, sesiwn anffurfiol a gynhaliwyd yn Yr Ysgubor ym Mrynich, Aberhonddu yn rhannu'r diweddaraf ar Drefi Smart, sesiwn ar Patrwm, llwyfan rhannu data agored cyntaf Cymru a Thwristiaeth Canolbarth Cymru yn rhannu eu llwyfan twristiaeth digidol sydd i ddod â'r budd mwyaf – Rhwydweithio gydag eraill a rhannu gwersi a ddysgwyd a syniadau craff! Gweler lluniau o'r diwrnod isod. Dolen i luniau yma Lluniau;

Smart Towns Conference – Wrexham Friday 15th March 2024

Wales’ first ever Smart Towns conference was held in Ty Pawb, Wrexham on Friday 15th March. A packed agenda included exciting guest speakers and digital champions from all over Wales and beyond, demos from event sponsors BT and other Smart Towns’ providers and a showcase of North Wales’ pioneer Smart City, Wrexham. Photos from the event are below and a video is available on our You Tube; Cynhadledd Trefi SMART Towns Cymru Conference

  • New Category
 
 
conference-2024 -107
Wrexham – Credit to Dylan @ Dyluniad

Cofiwch gofrestru ar ein rhestr bostio i wneud yn siŵr nad ydych yn colli unrhyw un o’n digwyddiadau.

South Wales Roadshow – Newport Thursday 16th May

South Wales’ first in person event, an informal roadshow, which showcased the possibilities of smart towns in practice, sensors and how they can help, ecosystems, place planning, smart cities training and the most beneficial – Networking, with others and sharing lessons learned and smart ideas! Photos of the day are below;

Newport – Credit to Sian @ Expose Photography