#TrefiSmartCymru

Cisco Meraki

Fel rhan o flwyddyn Trefi Smart rhoddodd Llywodraeth Cymru system WiFi Cisco Meraki i bob awdurdod lleol yng Nghymru er mwyn cyfrif nifer yr ymwelwyr ar stryd fawr tref. Mae rhannu data nifer yr ymwelwyr â busnesau yn ffordd wych o’u helpu i wneud penderfyniadau sy’n seiliedig ar ddata, a gall edrych ar ffigurau nifer yr ymwelwyr hefyd helpu i gyfiawnhau buddsoddiad, neu fonitro effaith unrhyw ymyriadau.

Dyma rai adnoddau defnyddiol ar ddefnyddio systemau Cisco Meraki.

Cysylltwch os hoffech unrhyw gefnogaeth bellach gyda hyn.